Trpniške zgradbe v južnoslovanskih in vzhodnoslovanskih jezikih

Lingvistični krožek Filozofske fakultete v Ljubljani vabi na 1225. sestanek, ki bo v ponedeljek, 6. marca 2023, ob 18. uri v predavalnici 325 v 3. nadstropju Filozofske fakultete. Na temo Trpniške zgradbe v južnoslovanskih in vzhodnoslovanskih jezikih bo predaval izr. prof. Mladen Uhlik, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU.

Povzetek:

V predavanju analiziramo trpniške zgradbe v južnoslovanskih in vzhodnoslovanskih jezikih, in sicer zlasti na slovenskem, štokavskem, ruskem in ukrajinskem gradivu. Trpnik je obravnavan kot podkategorija načina, ki v primerjavi z izhodiščno tvorniško zgradbo ohranja število udeležencev, vendar jih na izrazni ravni prerazporedi. V večini slovanskih jezikov se trpnik izraža z dvema glagolskima zgradbama: a) zgradba s povratnimi oblikami prehodnih glagolov in b) analitična zgradba s pomožnikom biti in trpnim deležnikom. Treba je poudariti, da v tu obravnavanih jezikih tako povratne zgradbe prehodnih glagolov kot analitične zgradbe s pomožnikom in trpnim deležnikom niso specializirane zgolj za izražanje trpnika. Zato skušamo postaviti merila, ki bi omogočala ločevanje trpniških zgradb od drugih izrazno podobnih zgradb. Hkrati opozarjamo še na ubesedovalne razlike pri izražanju trpnika, ki se kažejo v obravnavanih jezikih.

Events

Department of Translation Studies, Department of Slovene Studies, Faculty of Arts

Konferenca Jezikovne tehnologije in digitalna humanistika

International Office, Faculty of Arts

Welcome day for Exchange Students

Faculty of Arts

Online presentation for international students

Faculty of Arts

Online presentation of Faculty of Arts for international students

Department of Asian Studies

A documentary feature film The Celestial Dragon