Oddelek za geografijo

Vabilo na mednarodno poletno šolo

Pozdravljene, pozdravljeni,

od 25. do 30. septembra 2023 bo v Sloveniji potekala mednarodna interdisciplinarna poletna šola Environmental History and Historical Ecology of the Dinaric Karst, namenjena predvsem magistrskim študentkam in študentom, v primeru interesa tudi odličnim dodiplomskim in začetnim doktorskim študentkam in študentom.  

Šola vključuje predavanja, obiske ustanov in tri dni terenov. Program obsega:

•    955 minut predavanj, okroglih miz in sledečih diskusij v predavalnicah, večinoma v prostorih Filozofske fakultete UL,
•    1 dan mentoriranega študentskega skupinskega dela,
•    3 polne dni vodenega terenskega dela in obiskov ustanov.  

Pričakujemo udeležbo študentov iz Avstrije, Hrvaške, Slovenije in še nekaterih CEEPUS držav.  

Šolo organiziramo Oddelek za zgodovino in Oddelek za geografijo FF UL ter Geografski inštitut Antona Melika, v sodelovanju z Zvezo zgodovinskih društev Slovenije, z Arhivom Republike Slovenije, z Društvom za hrvaško ekonomsko in okoljsko zgodovino, z Geološkim zavodom Slovenije, z oddelkom »Znanosti o okolju« Instituta »Jožef Stefan«, z Inštitutom za arheologijo ZRC SAZU, z Inštitutom za raziskovanje krasa ZRC SAZU, s Krajinskim parkom Kolpa, s Krajinskim parkom Lahinja, z Notranjskim regijskim parkom, z Oddelkom za biologijo Fakultete za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru, z  Oddelkom za geografijo Univerze v Zadru, z Oddelkom za geografijo Naravoslovno-matematične fakultete Univerze v Zagrebu, z Oddelkom za geologijo Naravoslovnotehniške fakultete Univerze v Ljubljani, z Oddelkom za zgodovino Fakultete za humanistične študije Univerze na Primorskem, z Okoljskozgodovinskim laboratorijem Centra za primerjalne zgodovinske in medkulturne raziskave Filozofske fakultete Univerze v Zagrebu, z Oddelkom za zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Zagrebu, z Zavodom Republike Slovenije za varstvo narave in z muzejem Cerkniškega jezera Jezerski hram.  

Šolo podpira Evropsko združenje okoljskih zgodovinarjev (European Society for Environmental History); gre za eno od dejavnosti regije Croatia-Serbia-Slovenia znotraj tega združenja.

Prijavni rok: 31. marec 2023.

Več informacij je v priponki.

Vljudno vabljene, vabljeni k prijavi!

 

Notices

Department of Translation Studies

Change of Office Hours Agnes Pisanski Peterlin

Department of English

Change of Office Hours Anamarija Šporčič

Dean's Office

Change of Office Hours Matej Petrič

Department of Geography

Change of Office Hours Simon Kušar

Department of English

Sick leave