Oddelek za slavistiko

Enodnevna ekskurzija v Posočje »Po sledeh Čehov in Slovakov na soški fronti«

Kobarid – Bovec – Log pod Mangartom

v organizaciji Oddelka za slavistiko FF UL

Vljudno vabljeni na celodnevno kulturno-literarno ekskurzijo v Posočje, ki bo v ponedeljek, 29. maja 2023. Na ekskurziji se bomo osredotočili na kraje in spomenike prve svetovne vojne, ki so povezani z udeležbo čeških in slovaških vojakov, predvsem pisateljev in umetnikov. Prijave so možne do 23. 5. na https://forms.gle/2e7BNk2YMabCPVYo8 (Število mest je omejeno).

ponedeljek, 29. 5. 2023

  • OBISKALI bomo muzej prve svetovne vojne v Kobaridu.
  • OGLEDALI si bomo muzej na prostem Čelo, vojaško pokopališče v Logu pod Mangartom in spomenik z imeni padlih čeških in slovaških vojakov.
  • SPOZNALI bomo bolje slovenske kraje, ki jih opisujejo češki in slovaški avtorji v svojih delih, npr. Josef Váchal: Malíř na frontě ali Fráňa Šrámek: Cesta z Rombonu itn.
  • seznanili se bomo z umetniškimi deli čeških umetnikov, ki so bili na soški fronti.
  • OKUSili bomo lokalne specialitete – soška postrv, bovški krafi …
  • Za študente slavistike PONUJAMO brezplačni avtobusni prevoz, vstopnine, kosilo in gradivo.

Prijava na: https://forms.gle/2e7BNk2YMabCPVYo8

Kontaktna oseba:
Jana Šnytová,
jana.snytova@ff.uni-lj.si

Število mest omejeno.

Ekskurzijo so finančno omogočili: Alpina, d.o.o., Veleposlaništvo Češke republike v Ljubljani in Krka, d.d., Novo mesto, za kar se jim iskreno zahvaljujemo!

Notices

Department of English

Change of Office Hours Anamarija Šporčič

Dean's Office

Change of Office Hours Matej Petrič

Department of Geography

Change of Office Hours Simon Kušar

Department of English

Sick leave

Department of Translation Studies

Change of Office Hours Nike Kocijančič Pokorn