Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

Razpis in vabilo k oddaji predlogov za Keleminova priznanja

Spoštovane študentke, spoštovani študenti! 

V študijskem letu 2023/2024 bomo na Oddelku za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko ponovno podelili Keleminove nagrade za najboljša diplomska in magistrska dela. K prijavi vabimo vse študente in študentke, ki ste zaključili prvostopenjski ali drugostopenjski študij na našem Oddelku in imate mentorjevo priporočilo oziroma soglasje o odličnosti vaše zaključne naloge. 

Za priznanje se v letošnjem študijskem letu lahko potegujejo dela, ki so bila zaključena v času od 1. 10. 2022 do 30. 9. 2023. Čas za oddajo predlogov je do vključno 31. 12. 2023. Tista dela, ki so bila že prijavljena za fakultetno nagrado, so že avtomatično vključena v prijavo. 

Smernice za podeljevanje Keleminovih nagrad in prijavni obrazec so objavljeni na spletni strani 
https://germanistika.ff.uni-lj.si/o-oddelku/keleminova-priznanja. 

Izpolnjeno in podpisano prijavnico, utemeljitev mentorice oz. mentorja in delo v PDF formatu pravočasno pošljite po elektronski pošti v tajništvo na naslov tatjana.gyorkos@ff.uni-lj.si s pripisom Keleminova priznanja – priimek in ime. 

  

Vabljeni k prijavi! 

Notices

Department of Translation Studies

Change of Office Hours Nike Kocijančič Pokorn

Department of Philosophy

Change of Office Hours Ela Taniguchi

International Office, Faculty of Arts

The International Office will be closed

International Office, Faculty of Arts

The International Office will be closed

Department of English

Change of Office Hours Mojca Belak