Bachelor's Seminar – Literature

Bachelor's Seminar – Literature

Lectures: 0

Seminars: 30

Tutorials: 0

ECTS credit: 3

Lecturer(s): doc. dr. Rezoničnik Lidija

Gwarant przedmiotu na początku roku akademickiego przedstawia propozycje tematów prac licencjackich, naświetla możliwe metodologiczne sposoby ich opracowania, określa terminy i spis obowiązkowej literatury dla wszystkich uczestników. Studenci/studentki wybierają temat swojej pracy licencjackiej i przygotowują go najpierw w formie prezentacji, a następnie gotowej pracy.
Seminarium dyplomowe - z literatury:
Tematy prac licencjackich są skorelowane z tematyką wykładów z literatury do modernizmu i od modernizmu do postmodernizmu ze szczególnym uwzględnieniem literatury XX wieku oraz problematyki budowy tekstu literackiego, jego uwarunkowań historycznych, społecznych i kulturalnych, wdrażanych innowacji i dialogu z tradycją.