Contact

+386 1 2411 196
kornelija.ajlec@ff.uni-lj.si

Office hours

Wednesdays from 10:30 until 11:15 (it is desirable you make your appointment via e-mail first)

Cabinet

109

Department of History

Assoc. Prof. Dr. Kornelija Ajlec

IZOBRAZBA
 • 2013: doktorica znanosti s področja zgodovine (Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta)
 • 2009: univerzitetno diplomirana zgodovinarka (Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta)
AKADEMSKA IN POKLICNA KARIERA

Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za zgodovino

 • 2020–: izredna profesorica za novejšo in sodobno zgodovino
 • 2015–2020: docentka za sodobno slovensko in občo zgodovino
 • 2011–2015: asistentka za sodobno slovensko in občo zgodovino
 • 2010–2013: mlada raziskovalka 

 

Gostujoča predavanja v tujini

 • 2019: American University of Beirut, Libanon
 • 2018: Univerza v Novem Sadu, Srbija
 • 2018: Institut für die Wissenschaften vom Menschen, Avstrija
 • 2017: Univerza v Skopju, Makedonija
 • 2017: Univerza v Beogradu, Srbija
 • 2016: Rollins College, Winter Park, Florida, ZDA
 • 2016: Institute for International Exchange (IIE) v Washington D.C., ZDA
 • 2016: Univerza v Beogradu, Srbija
 • 2015: Fitzwilliam College, Univerza v Cambridgeu, Velika Britanija
 • 2014: Univerza v Nottinghamu, Velika Britanija

 

Raziskovalni projekti

 • 2018–: članica ARRS raziskovalnega projekta Begunci - nikoli dokončana zgodba
 • 2017–: članica ARRS raziskovalnega projekta Napravite mi to deželo nemško … italijansko … madžarsko … hrvaško! Vloga okupacijskih meja v raznarodovalni politiki in življenju slovenskega prebivalstva
 • 2014–2017: članica ARRS raziskovalnega projekta Slovenski diplomati in zunanjepolitični vidiki osamosvajanja Republike Slovenije, 1980–1992
 • 2014–2017: članica ARRS raziskovalnega projekta Ženske in prva svetovna vojna
 • 2013–2016: članica ARRS raziskovalnega projekta Multikulturna prijateljstva in narodne vezi na presečiščih slovenskega, italijanskega in nemškega sveta (1848–1941)
 • 2013–2014: članica ARRS raziskovalnega projekta Italijanska fašistična taborišča v spominih Slovencev in Slovenk

 

Bilateralni projekti

 • 2018– : vodja bilateralnega projekta Oblikovanje Jugoslavije in jugoslovanstva v slovenskih in srbskih narativnih virih (Univerza v Novem Sadu)
 • 2018– : članica bilateralnega projekta Gore pri določanju identitete Slovenije in Črne gore (Univerzitet Crne Gore)
 • 2017– : članica bilateralnega projekta Družbeni, politični in gospodarski razvoj Slovenije in Makedonije po letu 1991 (transformacija, podrobnosti in razlike) (Univerza v Skopju)
 • 2016–2017: članica bilateralnega projekta Slovenci in Srbi v Jugoslaviji (Univerza v Beogradu)

 

 • 2010– : članica ARRS programske skupine Slovenska zgodovina (Oddelek za zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani)

 

Štipendije

 • 2018: štipendija združenja Krokodil v okviru projekta "Kdo je prvi začel? Zgodovinarji proti revizionizmu" za rezidencialno bivanje v Beogradu
 • 2016: Podoktorska štipendija: Fulbright Visiting Scholar na Rollins College, v UN Archives and Records Managment Section in v U.S. National Archives
 • 2010–2013: štipendija ARRS za mlade raziskovalce 

 

Članstvo v interesnih združenjih

 • 2014–: članica International Consortium for the Study of Post Conflict Reconstruction and Reconciliation (University of Nottingham)
 • 2014– : članica Joint History Project (Centre for Democracy and Reconciliation in South East Europe)

 

Druge vloge na strokovnem področju

 • 2019–: članica uredniškega odbora znanstvene revije Zgodovinski časopis 
 • 2018–:  glavna urednica znanstvene revije Retrospektive
 • 2018–: podpredsednica Zveze zgodovinskih društev Slovenije
 • 2018–: oddelčna koordinatorka alumnov Filozofske fakultete
 • 2017–: članica Akademskega zbora Filozofske fakultete
 • 2015– : podpredsednica strokovnega sveta Zgodovinskega arhiva Ljubljana
 • 2015– : članica uredniškega odbora zgodovina.si
RAZISKOVALNA PODROČJA 
Položaj evropskih beguncev v 20. stoletju; povojna obnova; odnosi Jugoslavije z Zahodom; transnacionalizem/internacionalizem.

Ajlec, Kornelija. 2019. »European Payments Union and Negotiations on the Accession of Yugoslavia.« Tokovi istorije: časopis Instituta za noviju istoriju Srbije, št. 3: 151–169. doi: 10.31212/tokovi.2019.3.ajl.4-151-169

Ajlec, Kornelija. 2018. »Vloga ZDA pri oskrbi madžarskih beguncev v Jugoslaviji v letih 1956 in 1957.« V Nečakov zbornik: Procesi, teme in dogodki iz 19. in 20. stoletja, ur. Kornelija Ajlec, Bojan Balkovec, Božo Repe, 755–776. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani.

Ajlec, Kornelija. 2017. »Slovenia and the UN in the Correspondence of the Secretary-General Javier Perez de Cuellar, 1991–1992.« Annales: anali za istrske in mediteranske študije, Series historia et sociologia 27, št. 4: 755-768. doi: 10.19233/ASHS.2017.53

Ajlec, Kornelija. 2014. »Egipatska vlada i rješavanje izbjegličke problematike tijekom Drugoga svjetskog rata.« Časopis za suvremenu povijest 46, št. 2: 295–318.

Ajlec, Kornelija. 2013. »UNRRA v Jugoslaviji in Sloveniji.« Prispevki za novejšo zgodovino 53, št. 2: 79–99.

 

Bibliografija

Compulsory Courses

Elective Courses

Staff

Events

09. 11. - 11. 11. 2023
Department of Archaeology, Faculty of Arts

26th Neolithic Seminar 'Eurasian Neolithics: How Cultures and Societies Evolve and Why It Matters'

27. 02. 2023
Faculty of Arts

Online presentation of University of Ljubljana for prospective international students

13. 10. 2022
Administrative Office for Doctoral Study, Faculty of Arts

EUTOPIA Citizen Science Clinics

15. 09. 2022
Administrative Office for Undergraduate Study Programme, Faculty of Arts

Reception for International Students at the Faculty of Arts and at the University of Ljubljana (two separate events)

22. 02. 2022
Faculty of Arts

Online sessions for prospective international students, 22 February 2022 at 1.15 pm (CET)