Oddelek za slavistiko

Osnove slovenskega jezika za zahodnoslovanske študije

Obveščam vas, da bomo jutri, 11. 4. 2022, opravili predavanja na daljavo, saj sem zbolel in bom še na bolniški.
Vidimo se na naslednji povezavi:
 
 
Meeting ID: 984 4928 8272, Passcode: 407716
 
Tisti, ki boste na fakulteti, si lahko v naši predavalnici, kjer imamo seminar, odprete povezavo in predstavljate oz. poslušate seminar. Na povezavo se bom priklopil ob 10.20.
Jutri začnemo s pravorečjem in glasoslovjem (osnovna literatura bo Fonetika 1); se pa na kratko pogovorimo glede pravopisnih vaj, ki jih boste še opravili doma.
 
Prosim, da na to obvestilo opozorite tudi kolege.
 
Lep pozdrav,
 

prof. dr. Hotimir Tivadar

 
 

Notices

Department of Ethnology and Cultural Anthropology

Lectures in English (2023/2024)

Department of Geography

Change of Office Hours Jernej Zupančič

Department of Geography

Change of Office Hours Tajan Trobec

The Central Humanities Library

Online Registration With a Student Digital Identity – The Central Humanities Library FF

Department of Geography

Change of Office Hours Tatjana Resnik Planinc