Oddelek za slavistiko

Osnove slovenskega jezika za zahodnoslovanske študije

Obveščam vas, da bomo jutri, 11. 4. 2022, opravili predavanja na daljavo, saj sem zbolel in bom še na bolniški.
Vidimo se na naslednji povezavi:
 
 
Meeting ID: 984 4928 8272, Passcode: 407716
 
Tisti, ki boste na fakulteti, si lahko v naši predavalnici, kjer imamo seminar, odprete povezavo in predstavljate oz. poslušate seminar. Na povezavo se bom priklopil ob 10.20.
Jutri začnemo s pravorečjem in glasoslovjem (osnovna literatura bo Fonetika 1); se pa na kratko pogovorimo glede pravopisnih vaj, ki jih boste še opravili doma.
 
Prosim, da na to obvestilo opozorite tudi kolege.
 
Lep pozdrav,
 
prof. dr. Hotimir Tivadar
 
 

Obvestila

Oddelek za umetnostno zgodovino

Povabilo k razpisu za rubriki "Mladi umetniki" in "Mladi kritiki".

Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo

Vabljeni na dogodka Kako poučevati umetnost? in Tri poetike z dr. Matejo Gaber

Lingvistični krožek: Kratek oris korejskega jezika

Oddelek za romanske jezike in književnosti

Strokovna služba - Uradne ure

Oddelek za romanske jezike in književnosti

Vabilo na predavanje dr. Javierja San Juliána Solane