26. 02. 2024 | 10:00, spletna povezava
Oddelek za arheologijo

Muzejske hiše v Sloveniji: Pomen vključevanja lokalne javnosti v upravljanje

Matjaž Koman, doktorski študij Humanistika in družboslovje - Heritologija (4 letni)

Mentor: doc. dr. Verena Vidrih Perko, izr. prof. dr. Nikola Krstović

27. 02. 2024 | 14:00, Modra soba
Oddelek za zgodovino

Delovanje skupščine v obdobju socializma na Slovenskem skozi perspektivo spola

Lea Vrečko, doktorski študij Humanistika in družboslovje - Zgodovina (4 letni)

Mentor: doc. dr. Irena Selišnik, znan. svet. dr. Jure Gašparič

29. 02. 2024 | 09:00, Kabinet 125
Oddelek za psihologijo

Dejavniki kakovostne implementacije intervencij s področja duševnega zdravja v šolskem okolju

Lucija Furman, doktorski študij Humanistika in družboslovje - Aplikativne psihološke študije (4 letni)

Mentor: doc. dr. Tina Pirc

29. 02. 2024 | 15:30, 1A-Rim.
Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo

Poetologija Julie Kristeve in Jacquesa Derridaja ter njuna aplikabilnost v sodobni literarni vedi

Andraž Stevanovski, doktorski študij Humanistika in družboslovje - Literarne vede (4 letni)

Mentor: doc. dr. Alen Albin Širca

01. 03. 2024 | 12:00, spletna povezava
Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

Submerged Traces of Celtic Cultural Presence on Slovenian Ethnic Territory

Špela Truden, doktorski študij Humanistika in družboslovje - Ameriški študiji (4 letni)

Mentor: prof. dr. Igor Maver, akad. red. prof. dr. Marija Stanonik

02. 03. 2024 | 12:10, 018 (rač.učilnica-24 računalnikov)
Oddelek za prevajalstvo

Problematika tolmačenja krščanskih elementov v političnih govorih v evropskem prostoru

Katarina Čobec, doktorski študij Humanistika in družboslovje - Prevodoslovje (4 letni)

Mentor: doc. dr. Amalija Maček