Oddelek za slavistiko

Osnove slovenskega jezika pri študiju zahodnoslovanskih jezikov - obvestilo

Spoštovani študentje predmeta Osnove slovenskega jezika pri študiju zahodnoslovanskih jezikov!

Seminarska dela morate oddati vsaj 3 dni pred izpitom, torej ob prijavi; končni datum za oddajo seminarskih del je 25. 6. 2022.

Za 1. izpitni rok, 2. 6. 2022, je zaradi kratkega prijavnega roka pogoj, da vsaj na izpit prinesete natisnjeno in v celoti urejeno seminarsko delo (pazite seveda tako na citiranje kot na pravopis ter literaturo).

Pisni izpit bo 2. 6. 2022 ob 12. uri, torej uro prej, kot je trenutno še zapisano v Visu.

Ustni izpit bo potem zaradi mojega natančnega pregleda vaših seminarskih del naslednji teden - kdaj točno, se dogovorimo na pisnem delu.

Pisni izpit pa je po tipu, vzorcu iz gradiva in morate obe strani opraviti za pristop k izpitu, skratka, študirajte po gradivu in primerih ter navodilih na predavanjih.  

Lep pozdrav. Prof. dr. Hotimir Tivadar

Notices

Department of Translation Studies

Change of Office Hours Nike Kocijančič Pokorn

Department of Translation Studies

Change of Office Hours Agnes Pisanski Peterlin

Department of English

Change of Office Hours Anamarija Šporčič

Dean's Office

Change of Office Hours Matej Petrič

Department of Geography

Change of Office Hours Simon Kušar