Oddelek za slavistiko

Osnove slovenskega jezika pri študiju zahodnoslovanskih jezikov - obvestilo

Spoštovani študentje predmeta Osnove slovenskega jezika pri študiju zahodnoslovanskih jezikov!

Seminarska dela morate oddati vsaj 3 dni pred izpitom, torej ob prijavi; končni datum za oddajo seminarskih del je 25. 6. 2022.

Za 1. izpitni rok, 2. 6. 2022, je zaradi kratkega prijavnega roka pogoj, da vsaj na izpit prinesete natisnjeno in v celoti urejeno seminarsko delo (pazite seveda tako na citiranje kot na pravopis ter literaturo).

Pisni izpit bo 2. 6. 2022 ob 12. uri, torej uro prej, kot je trenutno še zapisano v Visu.

Ustni izpit bo potem zaradi mojega natančnega pregleda vaših seminarskih del naslednji teden - kdaj točno, se dogovorimo na pisnem delu.

Pisni izpit pa je po tipu, vzorcu iz gradiva in morate obe strani opraviti za pristop k izpitu, skratka, študirajte po gradivu in primerih ter navodilih na predavanjih.
 

Lep pozdrav.
Prof. dr. Hotimir Tivadar

Obvestila

Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

Informacije glede vpisov, zaključevanja in nadaljevanja študija ter menjav izbirnih predmetov

Oddelek za zgodovino

Sprememba GU Alenka Cedilnik

Oddelek za geografijo

Sprememba GU Tatjana Resnik Planinc

Oddelek za slovenistiko

Začetek predavanj pri predmetu Slovnica znanstvenega in strokovnega jezika_SL2

Začetek predavanj pri predmetu Slovnica znanstvenega in strokovnega jezika_SL2

Oddelek za slavistiko

Sprememba GU Sanja Pešorda

Oddelek za romanske jezike in književnosti

Sprememba GU Tiziana Molle

Oddelek za filozofijo

Sprememba GU Olga Markič

Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo

Sprememba GU Anja Mrak

Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

Sprememba GU Cvetka Sokolov