Znanstvenoraziskovalni inštitut

Vabilo vodjem raziskovalnih programov in projektov za oddajo predlogov najvidnejših raziskovalnih dosežkov - Odlični v znanosti 2022

ARRS vabi vodje raziskovalnih programov in projektov k oddaji predlogov za izbor Odlični v znanosti 2022. Gre za projekt v okviru aktivnosti promocije znanosti, ki ga Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije izvaja že enajsto leto zapored in je namenjen izboljšanju prepoznavnosti znanosti.
Vodje raziskovalnih programov in projektov lahko predlagajo izjemne dosežke, ki predstavljajo pomemben znanstveni ali družbeno-ekonomski napredek, patent ali drug odmeven rezultat s strani agencije podprtega znanstvenoraziskovalnega dela, ki je bil javno objavljen v letih 2021 ali 2022. Pri izboru imajo prednost dosežki, katerih ideja in raziskovalna zasnova izhajata iz Slovenije.
Članice in člani Znanstvenoraziskovalnih svetov posameznih ved bodo izmed predlogov izbrali do osem dosežkov pri vsaki znanstveni vedi. Ti bodo predstavljeni v letnem poročilu Agencije za leto 2022. Del dosežkov pa bo predstavljen na dogodku Dan ARRS, ki je načrtovan v decembru 2022.
Vodje raziskovalnih programov in projektov naj predlagani dosežek posredujejo po priloženem vzorcu in navedejo afiliacijo raziskovalnega programa oziroma projekta. Predlagatelj mora utemeljiti, kako predlagani dosežek dosega izjemnost, kakšna je njegova uporabna vrednost oziroma kako dosežek prispeva k razvoju področja – znanosti oziroma stroke.
Predlog naj vsebuje vir, iz katerega je razvidno leto objave, opis dosežka, bibliometrične kazalce, avtorski grafični povzetek. Za poslane grafične elemente (fotografije ali drugo slikovno gradivo) morajo avtorji imeti avtorske pravice oziroma pridobiti dovoljenje avtorjev (grafičnih elementov) za objavo.

Avtorje izbranih dosežkov Odlični v znanosti bodo z ARRS predvidoma septembra pozvali k oddaji opisa dosežka v angleškem jeziku ter dokazil o urejenih avtorskih pravicah za objavo oz. distribucijo dosežka.
Rok za oddajo predlogov dosežkov je petek, 19. 8. 2022, na elektronski naslov odlicni@arrs.si.

Predlog oddate sami, in sicer neposredno na navedeni naslov ARRS.

Več informacij je na priloženi spletni povezavi.

Notices

Department of Ethnology and Cultural Anthropology

Cancellation of all lectures with prof. Muršič

Department of History

Change of Office Hours Rok Stergar

Department of Philosophy

Change of Office Hours Simon Hajdini

Department of Slovene Studies

Change of Office Hours Luka Horjak

Department of Translation Studies

Change of Office Hours Adriana Mezeg

Department of Library and Information Science and Book Studies

Change of Office Hours Nina Jamar

Department of Ethnology and Cultural Anthropology

Change of Office Hours Mirjana Mencej

Department of Ethnology and Cultural Anthropology

Mirjam Mencej's office hours

Department of Ethnology and Cultural Anthropology

Visit at the Faculty of Natural Science and Engineering (Epistemology of Everyday Life - seminar)

Department of Educational Sciences

Change of Office Hours Marjeta Šarić