Znanstvenoraziskovalni inštitut

Vabilo vodjem raziskovalnih programov in projektov za oddajo predlogov najvidnejših raziskovalnih dosežkov - Odlični v znanosti 2022

ARRS vabi vodje raziskovalnih programov in projektov k oddaji predlogov za izbor Odlični v znanosti 2022. Gre za projekt v okviru aktivnosti promocije znanosti, ki ga Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije izvaja že enajsto leto zapored in je namenjen izboljšanju prepoznavnosti znanosti.
Vodje raziskovalnih programov in projektov lahko predlagajo izjemne dosežke, ki predstavljajo pomemben znanstveni ali družbeno-ekonomski napredek, patent ali drug odmeven rezultat s strani agencije podprtega znanstvenoraziskovalnega dela, ki je bil javno objavljen v letih 2021 ali 2022. Pri izboru imajo prednost dosežki, katerih ideja in raziskovalna zasnova izhajata iz Slovenije.
Članice in člani Znanstvenoraziskovalnih svetov posameznih ved bodo izmed predlogov izbrali do osem dosežkov pri vsaki znanstveni vedi. Ti bodo predstavljeni v letnem poročilu Agencije za leto 2022. Del dosežkov pa bo predstavljen na dogodku Dan ARRS, ki je načrtovan v decembru 2022.
Vodje raziskovalnih programov in projektov naj predlagani dosežek posredujejo po priloženem vzorcu in navedejo afiliacijo raziskovalnega programa oziroma projekta. Predlagatelj mora utemeljiti, kako predlagani dosežek dosega izjemnost, kakšna je njegova uporabna vrednost oziroma kako dosežek prispeva k razvoju področja – znanosti oziroma stroke.
Predlog naj vsebuje vir, iz katerega je razvidno leto objave, opis dosežka, bibliometrične kazalce, avtorski grafični povzetek. Za poslane grafične elemente (fotografije ali drugo slikovno gradivo) morajo avtorji imeti avtorske pravice oziroma pridobiti dovoljenje avtorjev (grafičnih elementov) za objavo.

Avtorje izbranih dosežkov Odlični v znanosti bodo z ARRS predvidoma septembra pozvali k oddaji opisa dosežka v angleškem jeziku ter dokazil o urejenih avtorskih pravicah za objavo oz. distribucijo dosežka.
Rok za oddajo predlogov dosežkov je petek, 19. 8. 2022, na elektronski naslov odlicni@arrs.si.

Predlog oddate sami, in sicer neposredno na navedeni naslov ARRS.

Več informacij je na priloženi spletni povezavi.

Obvestila

Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

Informacije glede vpisov, zaključevanja in nadaljevanja študija ter menjav izbirnih predmetov

Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

Začetek pedagoškega procesa na Oddelku za etnologijo in kulturno antropologijo

Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

Sprejem brucev in bruck na Oddelku za etnologijo in kulturno antropologijo

Oddelek za prevajalstvo

Sprememba GU Adriana Mezeg

Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

Oddelčno tajništvo - uradne ure (26. 9. – 30. 9. 2022)

Oddelek za prevajalstvo

Obvestilo za študente Oddelka za prevajalstvo

Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo

tajništvo - uradne ure (26. do 30. 9. 2022)

Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

Sprememba GU Oliver Currie

Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

Intenzivni program Metodološke domislice: Raziskovalni teden raziskav kulture (Methodological Imaginations: A Research Week for Cultural Studies)

Oddelek za psihologijo

Delovni koledar Filozofske fakultete za študijsko leto 2022/2023