Oddelek za slavistiko

Slovenščina

Slovenščina

Vrsta predstavitve: predavanje z delavnico

Kontaktna oseba: Jozef Pallay (jozef.pallay@ff.uni-lj.si)

Dolžina: 90 minut

Maksimalno število udeležencev: 100

Predznanje oz. priporočen letnik srednje šole: primerno za vse letnike, brez predznanja

Možnost na daljavo: ne

Predavanje o dvo- in večjezičnosti v vsakdanjem življenju ter njenih socioloških, psiholingvističnih in pedagoških vidikih na živ in razumljiv način predstavi aktualno temo »sobivanja« dveh in več jezikov ter posebnosti dvojezičnosti v komunikaciji.

V drugem delu so na delavnici predstavljeni rezultati testiranja pasivne leksikalne kompetence v nemščini, ki je bilo na podlagi znanega ameriškega testa izvedeno pri slovenskih dijakih v dvojezični višji srednji šoli v Avstriji. Dijaki in dijakinje v sodelovanju z učitelji in učiteljicami preizkusijo podoben test za slovenski jezik.

Vrsta predstavitve: delavnica

Kontaktni osebi: Tina Podržaj (tina.podrzaj@ff.uni-lj.si), Lidija Rezoničnik (Lidija.Rezonicnik@ff.uni-lj.si)

Dolžina: 45 min (oz. po dogovoru)

Maksimalno število udeležencev: šolski razred

Predznanje oz. priporočen letnik SŠ: primerno za vse letnike, brez predznanja

Možnost na daljavo: da

Ura poljskega jezika za vsakogar, tudi za tiste, ki se poljščine še niso nikoli učili. Spoznavanje Poljske in poljščine: osnove fonetike lažni prijatelji med poljščino in slovenščino, učenje osnovnih besed, preprostih vprašanj in odgovorov. Kviz o Poljski in o poljščini.

Vrsta predstavitve: jezikovno-literarna delavnica 

Kontaktna oseba: Špela Sevšek Šramel (spela.sramel@ff.uni-lj.si)

Dolžina: 45 minut

Maksimalno število udeležencev: 30

Predznanje oz. priporočen letnik SŠ: primerno za vse letnike, brez predznanja

Možnost na daljavo: da

Avantgardno gibanje v Bratislavi in Ljubljani med obema vojnama med likovnimi umetniki in pesniki. Manifest DA in NE v umetnosti nam prikaže bistvo nove poetike, branje poezije Srečka Kosovela in slovaškega nadrealista Štefana Žárija. Vzporedno slovensko-slovaška frazeologija: primeri frazemov in inovativnih podob frazemov v poeziji na temo živali. Kreativno pisanje poezije z odprto strukturo. 

Vrsta predstavitve: predavanje

Kontaktna oseba: Špela Sevšek Šramel (spela.sramel@ff.uni-lj.si)

Dolžina: 45 minut

Maksimalno število udeležencev: 60

Predznanje oz. priporočen letnik SŠ: primerno za vse letnike, brez predznanja

Možnost na daljavo: da

Kdo so bili Prešernovi sodobniki? Kako sta slovaški pesnik J. Kollár in češki pesnik Mácha potovala po naših krajih? Kaj je slovanska vzajemnost, je lahko ta ideja aktualna danes? Katera mitološka vodna bitja najdemo v češki in slovaški baladi? Predavanje približa čas prve polovice 19. stoletja v srednjeevropskem kontekstu. Dijaki sodelujejo pri branju poezije, zaključna diskusija je usmerjena v sopostavitev slovenske romantične poezije na evropski literarni zemljevid.

Vrsta predstavitve: predavanje

Kontaktna oseba: Miha Javornik (miha.javornik@ff.uni-lj.si)

Dolžina: 45 minut (oz. po dogovoru)

Maksimalno število udeležencev: 60

Predznanje oz. priporočen letnik SŠ: 4. letnik, brez predznanja

Možnost na daljavo: ne

S pomočjo literarnih besedil, ki upodabljajo dve ruski velemesti – Moskvo in Sankt Peterburg, na predavanju predstavimo posebnosti ruske kulture, književnosti, pa tudi literarne geografije.

Vrsta predstavitve: predavanje ali delavnica

Kontaktna oseba: Lidija Rezoničnik (Lidija.Rezonicnik@ff.uni-lj.si)

Dolžina: 45 min (oz. po dogovoru)

Maksimalno število udeležencev: šolski razred

Predznanje oz. priporočen letnik SŠ: 3. ali 4. letnik, brez predznanja

Možnost na daljavo: da

Predavanje oz. delavnica obravnava poljsko pesnico, Nobelovo nagrajenko Wisławo Szymborsko in njeno poezijo, ki je v učnem načrtu za slovenščino vključena v sklop svetovne književnosti v drugi polovici 20. stoletja. Za pesničino poezijo je značilna navidezna preprostost, čudenje in nenehno iskanje odgovorov. Poleg tega se avtorica v pesmih pogosto medbesedilno navezuje na druga umetniška dela, zato bo na medpredmetno zasnovanem predavanju oz. delavnici (slovenščina, umetnostna zgodovina) obravnavana tematika medbesedilnih navezav na znana umetniška dela, npr. renesančnega slikarja Pietra Bruegla st. (1525–1569), baročnih slikarjev Petra Paula Rubensa (1577–1640) in Johannesa Vermeera (1632–1675) ali japonskega slikarja prve polovice 19. stoletja Utagawe Hiroshigeja (1797–1858).

Vrsta predstavitve: delavnica

Kontaktna oseba: Jana Šnytová (jana.snytova@ff.uni-lj.si)

Dolžina: 45 minut (oz. po dogovoru)

Maksimalno število udeležencev: 30

Predznanje oz. priporočen letnik SŠ: 3. ali 4. letnik, brez predznanja

Možnost na daljavo: da

Delavnica na primeru češke enodejanke Avdienca Václava Havla, češkega dramatika in predsednika, predstavi razmere v srednji Evropi v drugi polovici 20. stoletja za železno zaveso. Na podlagi različnih oblik dela z besedilom v slovenskem prevodu dijaki ugotavljajo značilnosti absurdne dramatike in se seznanijo s tedanjimi kulturno-zgodovinskimi razmerami na Češkem. Možna je priprava uprizoritve enodejanke ali njenega odlomka.

Vrsta predstavitve: delavnica

Kontaktna oseba: Namita Subiotto (namita.subiotto@ff.uni-lj.si)

Dolžina: 45 min

Maksimalno število udeležencev: 30

Predznanje oz. priporočen letnik SŠ: 3. ali 4. letnik, brez predznanja

Možnost na daljavo: da

Na delavnici bomo obravnavali upodobitev živali in tematizacijo odnosa med človekom in živaljo v pesmi v prozi Petelin makedonske pesnice Liljane Dirjan (objavljeni v e-antologiji Človek živali in žival človeku v sodobni slovanski poeziji, 2022), nato pa bomo skušali pesem preoblikovati v druge literarne vrste (haiku) ali druge medije (ilustracija, strip, uglasbitev).

Udeleženci delavnice prejmejo priznanje Slovanska bralna značka, posebej uspele ilustracije bodo objavljene v tiskani različici antologije, drugi uspeli literarnovrstni in intermedialni prenosi pa bodo predstavljeni na Slovanskem večeru (na Filozofski fakulteti v Ljubljani, konec maja 2023) in osrednjem dogodku Evropske noči raziskovalcev (29. 9. 2023).

Avtor ilustracije Nina Stanič. 

Vrsta predstavitve: delavnica

Kontaktna oseba: Namita Subiotto (namita.subiotto@ff.uni-lj.si)

Dolžina: 90 min

Maksimalno število udeležencev: 30

Predznanje oz. priporočen letnik SŠ: 3. ali 4. letnik, brez predznanja

Možnost na daljavo: da

Na delavnici bomo obravnavali upodobitev živali in tematizacijo odnosa med človekom in živaljo v pesmi Pulover za psa Dimitra Kenarova in v pesmi v prozi Petelin Liljane Dirjan (objavljeni v e-antologiji Človek živali in žival človeku v sodobni slovanski poeziji, 2022) v luči ekokritike, nato pa bomo skušali besedili preoblikovati v druge literarne vrste (haiku) ali druge medije (ilustracija, strip, fotografija, meme, uglasbitev).

Udeleženci delavnice prejmejo priznanje Slovanska bralna značka, posebej uspele ilustracije bodo objavljene v tiskani različici antologije, drugi uspeli literarnovrstni in intermedialni prenosi pa bodo predstavljeni na Slovanskem večeru (na Filozofski fakulteti v Ljubljani, konec maja 2023) in osrednjem dogodku Evropske noči raziskovalcev (29. 9. 2023).

Vrsta predstavitve: delavnica

Kontaktna oseba: Lidija Rezoničnik (Lidija.Rezonicnik@ff.uni-lj.si)

Dolžina: 45 min (oz. po dogovoru)

Maksimalno število udeležencev: šolski razred

Predznanje oz. priporočen letnik SŠ: 3. ali 4. letnik, brez predznanja

Možnost na daljavo: da

Na delavnici bomo obravnavali motiv psa in tematizacijo odnosa med človekom in živaljo v pesmih Wisławe Szymborske Verige, Anne Adamowicz Elon Musk se pogovarja z Lajko in Jakuba Sajkowskega Izstrelek (pesmi so objavljene v e-antologiji Človek živali in žival človeku v sodobni slovanski poeziji, 2022). Nato bomo skušali pesmi preoblikovati v druge literarne vrste (drama) ali druge medije (ilustracija, strip, uglasbitev, kratki film).

Udeleženci delavnice prejmejo priznanje Slovanska bralna značka, posebej uspele ilustracije bodo objavljene v tiskani različici antologije, drugi uspeli literarnovrstni in intermedialni prenosi pa bodo predstavljeni na Slovanskem večeru (na Filozofski fakulteti v Ljubljani, konec maja 2023) in na osrednjem dogodku Evropske noči raziskovalcev (29. 9. 2023).

Vrsta predstavitve: delavnica

Kontaktna oseba: Jana Šnytová (jana.snytova@ff.uni-lj.si)

Dolžina: 45 minut (oz. po dogovoru)

Maksimalno število udeležencev: 30

Predznanje oz. priporočen letnik SŠ: 3. ali 4. letnik, brez predznanja

Možnost na daljavo: da

Slovenskega pesnika in pisatelja Vitomila Zupana in češkega pesnika Ivana M. Jirousa združujejo med drugim njune življenjske izkušnje. Za oba je značilno, da je njuno ustvarjanje neločljivo od življenjskih poti. Zato v delavnici sopostavimo njuni biografiji s poudarkom na družbeno-političnem dogajanju v drugi polovici 20. stoletja. Nato bomo na komparativen način brali in interpretirali pesmi obeh pesnikov, ki so nastale v zaporu, s poudarkom na motivu živali. Jirousove pesmi so objavljene v e-antologiji Človek živali in žival človeku v sodobni slovanski poeziji, 2022.

Udeleženci delavnice prejmejo priznanje Slovanska bralna značka, posebej uspele ilustracije pesmi bodo objavljene v tiskani različici antologije, drugi uspeli literarnovrstni in intermedialni prenosi pa bodo predstavljeni na Slovanskem večeru (na Filozofski fakulteti v Ljubljani, konec maja 2023) in na osrednjem dogodku Evropske noči raziskovalcev (29. 9. 2023).

Vrsta predstavitve: delavnica
Kontaktna oseba: lekt. Tina Podržaj (tina.podrzaj@ff.uni-lj.si)
Dolžina: 45 min.
Maksimalno število udeležencev: 60
Predznanje oz. priporočen letnik SŠ:  Predznanje ni potrebno, delavnica je primerna za vse letnike SŠ, še posebej pa za dijake 3. in 4. letnikov
Možnost na daljavo: da  

Namen delavnice je dijake seznaniti s slovanskimi jeziki, ki jih lahko študirajo na Oddelku za slavistiko na FF fakulteti v Ljubljani, in jim v obliki interaktivnega kviza približati tri slovanske jezike (hrvaščino, poljščino in slovaščino), pokazati na podobnost med njimi in na neizogibne razlike (lažni jezikovni prijatelji). Dijaki se poskusijo v poznavanju geografije, slovanske kulture in kulinarike ter drugih posebnostih posamezne slovanske države. Na koncu dobijo tudi izroček s slovarčkom in seznamom lažnih jezikovnih prijateljev vseh treh jezikov.

Vrsta predstavitve: delavnica
Kontaktna oseba: lekt. Darija Pivk (darija.pivk@ff.uni-lj.si)
Dolžina: 45 minut ali 90 minut oz. po dogovoru
Maksimalno število udeležencev: do 30
Predznanje oz. priporočen letnik SŠ:  Predznanje ni potrebno, delavnica je primerna za vse letnike SŠ
Možnost na daljavo: da

Opis: Ura ali dve slovaškega jezika za začetnike, spoznavanje slovaške kulture, pomembnih osebnosti in geografskih znamenitosti. Predstavitev in praktična delavnica osnov slovaške fonetike, osnovnih sporazumevalnih vzorcev in lažnih jezikovnih prijateljev, ki včasih naredijo učenje slovaščine še bolj zanimivo in razburljivo.

Vrsta predstavitve: (npr. predavanje / delavnica) Predavanje z delavnico
Kontaktna oseba:  Vanda Babič (vanda.babic@ff.uni-lj.si)
Dolžina: (npr. 45 min / 60 min / 90 min; po dogovoru) 90 minut oz. po dogovoru
Maksimalno število udeležencev:  30 ali več
Predznanje oz. priporočen letnik SŠ:  čim višji
Možnost na daljavo: (da – ne) ne

Opis: (do 100 besed) Predavateljica bo predstavila prvi slovanski knjižni jezik, obe slovanski pisavi (glagolico in cirilico), spomenike, zapisane v 10. in 11. stoletju v omenjenih pisavah. V okviru delavnice bi dijaki lahko poskusili sestavljati slovanske besede (na voljo imamo lesene glagolske črke) oz. bi jim študentje Primerjalnega slovanskega jezikoslovja v lepopisu izpisali ime in priimek v obeh pisavah.

Hrvojev misal

 Hrvojev misal

Delavnica - Plečnik

Vrsta predstavitve: delavnica
Kontaktna oseba: Spela Sevšek Šramel (Spela.SevsekSramel @ff.uni-lj.si)
Dolžina: 45–90 minut (oz. po dogovoru)
Maksimalno število udeležencev: 30
Predznanje oz. priporočen letnik srednje šole: primerno za vse letnike, brez predznanja
Možnost na daljavo: ne

V delavnici dijakom prikažemo zgodovinsko obdobje v srednji Evropi po prvi svetovni vojni, v katerem so med drugim nastale samostojne večnacionalne države kot Češkoslovaška in Jugoslavija. Skozi pisma Alice G. Masarykove, intelektualke  in hčerke prvega predsednika  Češkoslovaške, naslovljena slovenskemu arhitektu Jožetu Plečniku, se podamo na pot v Prago in Ljubljano na začetku 20. stoletja. Zanimali nas bodo tudi medsebojni kulturni in intimni stiki, posebej pa jezikovno vprašanje in arhitekturna terminologija.