Oddelek za sociologijo

Dr. Krašovec - tematski okviri zaključnih del

Doc. dr. Primož Krašovec

Nekaj tematskih okvirov (to niso naslovi nalog, le splošna področja, s katerimi se trenutno ukvarjam in pri katerih sem lahko mentor):

    1.     Kapitalizem in tehnologija; avtonomnost/tujost kapitala; realna subsumpcija

    2.     Začetki tehnologije; človeška inteligenca kot tehnična inteligenca

    3.     Umetna inteligenca (zgodovina, trenutni dosežki, potencialne prihodnosti)

    4.     Sintentični mediji in umetna socialnost

    5.     Kaste in razredi v indoevropskih družbah; problem suženjstva (tudi v razmerju do strojev oz tehnologije)

    7.     Umetna inteligenca kot epistemološki problem; razmerje med človeško in umetno inteligenco

    8.     Umetno življenje in avtonomni roboti

Osnovna navodila za in etiketa pisanja diplomske naloge:

Uporabljajte spellcheck. Vedno in povsod.
Pred vsakim pošiljanjem mentorju diplomo še enkrat preberite.
Diploma je avtorsko delo (1). Sveženj povzetkov literature ni “prva verzija”.
Diploma je avtorsko delo (2). Naloga mentorja je usmerjanje pisanja, ne pisanje diplome samo.
Avtorsko v avtorskem delu (3) ne pomeni anekdot iz lastnega življenja ali osebnih mnenj.
Končna verzija diplome pomeni popolno besedilo z vsemi formalnimi dodatki.
Bodite uvidevni s količino mailov.

Notices

Department of Ethnology and Cultural Anthropology

Lectures in English (2023/2024)

Department of Geography

Change of Office Hours Jernej Zupančič

Department of Geography

Change of Office Hours Tajan Trobec

The Central Humanities Library

Online Registration With a Student Digital Identity – The Central Humanities Library FF

Department of Geography

Change of Office Hours Tatjana Resnik Planinc