Oddelek za sociologijo

Dr. Krašovec - tematski okviri zaključnih del

Doc. dr. Primož Krašovec

Nekaj tematskih okvirov (to niso naslovi nalog, le splošna področja, s katerimi se trenutno ukvarjam in pri katerih sem lahko mentor):

    1.     Kapitalizem in tehnologija; avtonomnost/tujost kapitala; realna subsumpcija

    2.     Začetki tehnologije; človeška inteligenca kot tehnična inteligenca

    3.     Umetna inteligenca (zgodovina, trenutni dosežki, potencialne prihodnosti)

    4.     Sintentični mediji in umetna socialnost

    5.     Kaste in razredi v indoevropskih družbah; problem suženjstva (tudi v razmerju do strojev oz tehnologije)

    7.     Umetna inteligenca kot epistemološki problem; razmerje med človeško in umetno inteligenco

    8.     Umetno življenje in avtonomni roboti

Osnovna navodila za in etiketa pisanja diplomske naloge:

Uporabljajte spellcheck. Vedno in povsod.
Pred vsakim pošiljanjem mentorju diplomo še enkrat preberite.
Diploma je avtorsko delo (1). Sveženj povzetkov literature ni “prva verzija”.
Diploma je avtorsko delo (2). Naloga mentorja je usmerjanje pisanja, ne pisanje diplome samo.
Avtorsko v avtorskem delu (3) ne pomeni anekdot iz lastnega življenja ali osebnih mnenj.
Končna verzija diplome pomeni popolno besedilo z vsemi formalnimi dodatki.
Bodite uvidevni s količino mailov.

Obvestila

Oddelek za psihologijo

Uradne ure strokovne službe oddelka za psihologijo

Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

Strokovna služba oddelka 18. in 22.7.

Oddelek za umetnostno zgodovino

Uradne ure strokovne službe Oddelka za umetnostno zgodovino 18. 7. 2025

Oddelek za klasično filologijo

Oddelčna strokovna služba in knjižnica 18. in 19. julija 2024

Oddelek za prevajalstvo

Registrations for the March 2025 traineeship session in the European Commission