Andragoško svetovalno delo

Andragoško svetovalno delo

Stopnja: 1

Ure predavanj:60

Ure seminarjev:0

Ure vaj:0

ECTS točke:5

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Samaluk Barbara

Vsebina

1. Konceptualna in sistemska umestitev ASD.
2. Teoretske podlage, opredelitve in razvoj ASD.
3. Ponudba in povpraševanje pri izobraževanju odraslih ter ASD kot vezni člen.
4. Cilji, nameni in funkcije ASD.

5. Pojavnost, organiziranost in sistemska ureditev ASD:
- informacijska in svetovalna središča;
- ravni svetovanja;
- institucije, omrežje;
- zakonska in upravna ureditev;
- financiranje;
- osebje in usposabljanje osebja;
- infrastruktura.

6.Informacijski sistem, baza podatkov; sredstva in metode informiranja.
7. ASD in območna (lokalna) skupnost.
8. Svetovanje in komuniciranje.
9. ASD in osebni razvoj (kariera).
10. ASD in razvojno svetovalno delo.

11. Metode in tehnike svetovalnega dela:
- diagnosticiranje in diagnostični pristopi;
- inštrumenti in tehnike: vprašalniki, testi, inventarji, opazovalne tehnike, merski inštrumenti;
- informacijske tehnike;
- faze svetovanja;
- pristopi pri svetovanju: direktivno, nedirektivno;
- metode samousmerjanja;
- alternativne svetovalne metode;
- individualno in skupinsko svetovanje;

13. Udeležba odraslih v izobraževanju in ASD;
14. Vrste svetovalne pomoči odraslim glede na poglavitne ovire pri izobraževanju odraslih;
15. Vseživljenjsko učenje in izobraževanje in ASD;
16. Nacionalne strategije razvoja ASD.