Branje in bralna občinstva

Branje in bralna občinstva

Stopnja: 1

Ure predavanj: 15

Ure seminarjev: 15

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Kovač Mihael

• Temeljne teorije o tem, kaj je branje.
• Oris različnih vrst branja (tesno branje, globoko branje, vživeto branje, branje s preskakovanjem, oddaljeno branje).
• Vpliv bralnih podlag na razumevanje prebranega in vloga različnih vrst branja v digitalnem okolju.
• Kratka zgodovina branja in vpliv medijskih sprememb na bralno krajino v različnih zgodovinskih obdobjih.
• Osnove raziskovanja branja in rezultati raziskav v Sloveniji in v tujini.
• Pomen in vloga družinskega branja.
• Družbene in osebne posledice branja.

Baron, N. (2015). Words on Screen: The Fate of Reading in a Digital World. Oxford: Oxford University press. COBISS.SI-ID - 58144354

Furedi, F. (2017). Moč branja. Ljubljana: Umco. COBISS.SI-ID - 290906880

Kovač, M. (2020). Berem, da se poberem. Ljubljana: Mladinska knjiga. COBISS.SI-ID - 41932291

V objemu besed. Razvijanje družinske pismenosti (2017) ur.Dragica Haramija. Maribor: Univerzitetna založba. COBISS.SI-ID - 92934657

Wolf, M. (2020) .Bralec, vrni se domov. Ljubljana: Cankarjeva založba. COBISS.SI-ID - 32781827

Izbrani članki iz literature.