Didaktika sociologije

Didaktika sociologije

Stopnja: 2

Ure predavanj:45

Ure seminarjev:15

Ure vaj:15

ECTS točke:6

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Kos Živa

Vsebina

Študent/ka spozna družbeno-historično strukturiranje sociologije v polju edukacije. Na tem ozadju razume relacijska razmerja družbenih sprememb, edukacije, učenja in poučevanja ter formacije učiteljstva. Ob uporabi temeljnih konceptov sociologije edukacije, spozna in reflektira različne možnosti didaktičnih zastavitev socioloških vsebin pri pouku sociologije in družboslovja. V luči sodobnih družbenih izzivov reflektira različne pedagoške teorije in prakse ter didaktične pristope poučevanja sociologije in družboslovnih vsebin v osnovnem in srednjem šolstvu in jih uporabi pri spremljanju in načrtovanju učnih ur.

1. Vzpostavljanje sociologije kot predmeta v šoli.
2. Družbena in historična strukturiranost socioloških vsebin
3. Učenje, poučevanje in didaktika v razmerju z družbenimi idejami
4. Poučevanje socioloških vsebin in družbene neenakosti
5. Sodobni izzivi učiteljstva družboslovja.