Diplomsko delo

Diplomsko delo

Stopnja: 1

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Kravanja Boštjan, doc. dr. Lunaček Brumen Ana Sarah, doc. dr. Valič Urša, izr. prof. dr. Bartulović Alenka, izr. prof. dr. Habinc Mateja, izr. prof. dr. Repič Jaka, prof. dr. Baskar Bojan, prof. dr. Čebron Lipovec Uršula, prof. dr. Mencej Mirjana, prof. dr. Muršič Rajko, prof. dr. Simonič Peter

Študent ali študentka samostojno zbira in analizira gradivo za diplomsko delo, študira z njim povezano literaturo, s pomočjo katerega gradivo interpretira; se usklajuje z mentorjem glede pisanja in zagovora diplomskega dela.
Diplomsko delo mora biti napisano v skladu s fakultetnimi tehničnimi priporočili za pripravo diplomskega dela. Diplomsko delo obsega najmanj dve in največ tri avtorske pole besedila (od 60.000 do 90.000 znakov s presledki), opremljeno pa mora biti z vsem potrebnim znanstvenim aparatom in prilogami. Diplomsko delo in vse gradivo, pridobljeno v teku raziskave (slikovne priloge, zvočne posnetke, drugo etnografsko gradivo...) je potrebno oddati v oddelčno dokumentacijo s pomočjo aplikacije ISEKA.

Seznam literature pripravijo izvajalci preddiplomskih seminarjev vsako leto posebej, in to za vsakega študenta in študentko posebej – glede na njihovo izbrano temo diplomskega dela.
Each year separately those who lead the pre-diploma seminar prepare the list of literature - individually for each student and according to his or her chosen topic of the diploma work.