Družba, kultura in literatura nemških govornih področij I

Družba, kultura in literatura nemških govornih področij I

Stopnja: 1

Ure predavanj:60

Ure seminarjev:0

Ure vaj:0

ECTS točke:6

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Leskovec Andrea, prof. dr. Žigon Tanja

Vsebina

Predmet se deli na podpredmeta:
a) Družba in kultura nemških govornih podrocij 2
b) Literatura nemških govornih podrocij 2

Družba in kultura nemških govornih podrocij 2:
- Zaznavanje lastnega in tujega prostora, stereotipi in predsodki, odnos med domovino in tujino, zgodovinski pregled (Nemcija od 1871 do danes), politicna in družbena sedanjost v Nemciji itd.
- Pregled dolocenih pojavov v likovni umetnosti, glasbi, filmu itd.

Literatura nemških govornih podrocij 2:
- Nadaljevanje pregleda književnosti nemško govorecih obmocij: postromantika, realizem, naturalizem, moderna (simbolizem, impresionizem, ekspresionizem itd.), književnost 20. stoletja.