Družba, kultura in literatura nemških govornih področij II

Družba, kultura in literatura nemških govornih področij II

Stopnja: 1

Ure predavanj:60

Ure seminarjev:0

Ure vaj:0

ECTS točke:6

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Leskovec Andrea

Vsebina

Predmet se deli na podpredmeta:
a) Družba in kultura nemških govornih področij II
b) Literatura nemških govornih področij II

Družba in kultura nemških govornih področij II:
- Zaznavanje lastnega in tujega prostora, stereotipi in predsodki, odnos med domovino in tujino, zgodovinski pregled (Nemčija od 1871 do danes), politična in družbena sedanjost v Nemčiji itd.
- Pregled določenih pojavov v likovni umetnosti, glasbi, filmu itd.

Literatura nemških govornih področij II:
- Nadaljevanje pregleda književnosti nemško govorečih območij: postromantika, realizem, naturalizem, moderna (simbolizem, impresionizem, ekspresionizem itd.), književnost 20. stoletja.