Folkloristika

Folkloristika

Stopnja: 1

Ure predavanj: 60

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Mencej Mirjana

Predmet seznanja študente in študentke s temeljnimi značilnostmi folklore ter zgodovinskim razvojem folkloristike. K zgodovini folkloristike v Evropi in ZDA pristopa skozi štiri temeljne konceptualizacije folklore: folklore kot artefakta, kot opisljive in prenosljive entitete, kot kulture in kot vedenja. Študenti spoznajo temeljne raziskovalne metode v folkloristiki. Študentje podrobneje spoznajo značilnosti, funkcije, strukturo in slog pripovednih žanrov folklore (povedke, pravljice). Spoznajo hipoteze o izvorih in načinih širjenja folklore, funkcije folklore, raziskave naratorjev in folklore kot performance. Spoznajo tudi sodobne načine širjenja in oblike folklore.

Temeljna literatura za predavanja:
1. Bauman Richard 1988: Story, Performance, and Event: Contextual Studies of Oral Narrative, Cambridge [etc.]: Cambridge University Press.
2. Dundes Alan 1999: International Folkloristics, Classic Contributions by the Founders of Folklore. Lanham, Boulder, New York, Oxford, Rowman&Littlefield.
3. Georges Robert A. in Michael Owen Jones 1995: Folkloristics: An Introduction. Bloomington in Indianapolis: Indiana University Press.
4. Lord Albert B. 2000: The Singer of Tales, Cambridge, Mass., London, England: Harvard University Press.

Dodatna literatura za predavanja:
1. Bendix Regina F., Hasan-Rokem Galit, eds. 2012: A Companion to Folklore (Wiley-Blackwell Companions to Anthropology). America: John Wiley and Sons.
2. Holbek Bengt 1987: Interpretation of Fairy Tales, Danish Folklore in a European Perspective, FFC 239, Helsinki.
3. Lüthi Max 2011: Evropska pravljica, Forma in narava. Ljubljana: Sophia, 202 str.
4. Propp Vladimir 2005: Morfologija pravljice, Ljubljana: Studia Humanitatis. 258 str.
5. Stanonik Marija 2001: Teoretični oris slovstvene folklore, Ljubljana: Založba ZRC.