Francoska družba, kultura in literatura I

Francoska družba, kultura in literatura I

Stopnja: 1

Ure predavanj: 60

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 6

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Gacoin-Marks Florence Lucienne, izr. prof. dr. Vaupot Sonia

Predmet se deli na podpredmeta:
a) Francoska družba in kultura
b) Francoska literatura

Francoska družba in kultura:
Študentje spoznavajo medkulturne razlike in podobnosti. Obravnava tem in problemov sodobne francoske družbe in kulture, kot so obicaji, izobraževanje; pregled geografije; verstva; vloga medijev; razvoj francoskega jezika, umetnost. Študente opozarjamo na pogoste prevajalske probleme, predvsem glede kulturoloških izrazov.

Francoska literatura:
Pregled francoske književnosti od zacetka do devetnajstega stoletja. Študentje spoznajo z literarno-zgodovinskimi okviri francoske književnosti ter jo umešcajo v okvir evropske literature. Spoznajo temeljna obdobja francoske književnosti. Seznanijo se z literarnimi tokovi, avtorji in njihovimi deli.

Obvezna:
Vaupot, Sonia. 2012. Introduction a la civilisation française. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete.
Priporocena:
Couty, Daniel. 2002. Histoire de la littérature française. Bordas : Paris.
D’ormesson, Jean. 2001. Une autre histoire de la littérature française. Librio : Paris.
Pichois, Claude (dir.). 1997. Histoire de la littérature française. Flammarion : Paris.
Brunel, Pierre. 1993. Histoire de la littérature française, du Moyen-Age au XIIIe siecle. Paris : Bordas.

Študentje in študentke morajo prebrati najmanj sedem besedil, navedenih v predpisanem seznamu ctiva, ki ga slušateljicam in slušateljem posreduje izvajalec oz. izvajalka predmeta. / For their home reading students have to select at least 7 works from the reading list provided by the lecturer.