Hrvaška in srbska književnost 1

Hrvaška in srbska književnost 1

Stopnja: 1

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Strsoglavec Đurđa

Vsebina

Srednjeveško pismenstvo, zapisi in obsežnejša besedila v glagolici, cirilici in latinici ter religiozna in fevdalna posvetna knjiž. Jezikovne različice v knjiž. Delovanje slovanskih blagovestnikov in učencev, slovanska pisava, naddialektalni slovanski jezik, slovanska knjiž. in slovanska cerkev. Ohranjena dediščina, spomeniki pismenstva, značilnosti srednjeveške knjiž.; religiozni, zgodovinski, pravni, znanstveni in poučno-zabavni spisi. Fragmenti, napisi, religiozna dela, legende in videnja; kodeksi; poezija, proza, začetki dramatike. Posvetna knjiž.; prevodna in izvirna knjiž.; značilne osebnosti in dela.
Verska, kulturna in literarna središča. Zgodovinski zapisi, letopisi, rodoslovi, zakoniki, povelje, znanstvena dela, povesti, romani, žitja. Pesništvo, kosovski mit, značilnosti srednjeveške umetnosti (stavbarstvo, freskoslikarstvo, ikonografija, glasba). Zgodovinopisje.
Pisni spomeniki v Bosni; bosančica. Prodor islamske kulture. Jezikovne in kulturne posebnosti; aljamiado književnosti, ilahije, kaside; navzočnost hrvaške in srbske lit. tradicije. Napisi na stečkih in literarno delo frančiškanov v Bosni.
Duklja, Zeta in Črna gora, pisni spomeniki, književna dela, cerkveni in pravni spisi; prva tiskarna.