Hrvaška in srbska književnost 6

Hrvaška in srbska književnost 6

Stopnja: 1

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 4

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Strsoglavec Đurđa

Vsebina

Odmevi 2. svetovne vojne; kratko obdobje socialističnega realizma; prelom črno-bele obravnave sveta; usmeritev k novemu modernizmu in k eksistencializmu; vračanje k intimni liriki, iskanje novih možnosti v poeziji, drami in romanu. Bogatitev lirike, miselna zgoščenost, hermetizem. Roman in novela. Uveljavitev lit. vede. Na poti k postmoderni, literarne revije, kritiška in literarnozgodovinska dela, poetološka in teoretična dela, oddaljevanje od tradicije socialne knjiž.
Jeans proza; fantastika; mlada proza; trivializacija književnosti; žanrska proza; hibridnost in žanrski sinkretizem; memoarska proza; historiografska fikcija; literarizirana (fikcionalizirana) avtobiografija; nova stvarnostna proza; fragment; kratka zgodba; urbana proza; vojna proza; medijska ozaveščenost; etablirana knjiž. vs. popularna knjiž., novi mediji.