Interpretacija literarnega besedila

Interpretacija literarnega besedila

Stopnja: 2

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 4

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Šnytova Jana

Vsebina

Slušatelji se pri enosemestralnem predmetu seznanijo s temeljnimi načini opisa, analize in interpretacije literarnega besedila. Pouk poteka v obliki seminarjev, usmerjenih na raznorodne interpretacijske metodologije in teoretične koncepte. Predmet se osredotoča na branje in interpretacijo izbranih čeških proznih besedil 20. stoletja (tako kanoniziranih kot manj znanih) ter nekaterih pomembnih literarnovednih in literarnokritičnih del, povezanih z obravnavanimi literarnimi besedili.