Interpretacija literarnega besedila

Interpretacija literarnega besedila

Stopnja: 2

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 4

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Šnytová Jana

Slušatelji se pri enosemestralnem predmetu seznanijo s temeljnimi načini opisa, analize in interpretacije literarnega besedila. Pouk poteka v obliki seminarjev, usmerjenih na raznorodne interpretacijske metodologije in teoretične koncepte. Predmet se osredotoča na branje in interpretacijo izbranih čeških proznih besedil 20. stoletja (tako kanoniziranih kot manj znanih) ter nekaterih pomembnih literarnovednih in literarnokritičnih del, povezanih z obravnavanimi literarnimi besedili.

Culler, Jonathan: Krátký úvod do literární teorie. Brno 2002
Eco, Umberto a kol.: Interpretácia a nadinterpretácia. Bratislava 1995
Eco, Umberto: Meze intepretace. Praha 2004
Newton, Kenneth M.: Jak interpretovat text. Olomouc 2008
Bílek, Petr A.: Hledání jazyka interpretace k modernímu prozaickému textu. Brno 2003
Peprník, Michal: Směry literární interpretace 20. století. Olomouc 2004
Slovník novější literární teorie. Ur. Richard Müller a Pavel Šidák. Praha 2012
Průvodce po světové literární teorii. Ur. Alice Jedličková. Brno 2012