Interpretacija literarnih besedil: slovaška proza 20. stoletja

Interpretacija literarnih besedil: slovaška proza 20. stoletja

Stopnja: 2

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 4