Antropologija popularne glasbe

Antropologija popularne glasbe

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Muršič Rajko

Po uvodnem historičnem prerezu razvoja popularne glasbe v 20. stoletju in predstavitvi historičnih ločnic med tradicionalno, umetno in popularno glasbo predmet uvede študente in študentke v začetne popularnoglasbene smeri in zvrsti (ragtime, blues, jazz, popevka/kuplet) in njihovo raziskovanje (Oliver, Guralnick itd.). Po prikazu prerezov nadaljnjega razvoja popularne glasbe v desetletjih med obema vojnama (swing, mešanje med ljudsko in popularno glasbo) sledijo prve akademske analize popularne glasbe (Adorno in koncept standardizacije; teorije »množične kulture«). Povojne povezave med popularno glasbo in družbenimi gibanji (podkulture), razvoj elektronskih medijev, glasbene industrije in koncertnih dejavnosti. Sledi zgoščen prikaz zgodnjega rock'n'rolla, rhythm and bluesa, jazza, undergrounda, rocka, soula, funka in drugih smeri, ki so se razvijale v petdesetih in šestdesetih letih. Poleg pregleda razvoja popularne glasbe od sedemdesetih let dalje predmet podaja tudi razvoj kritičnega in analitičnega obravnavanja popularne glasbe, s poudarkom na izbranih etnografskih primerih, začenši z delom Howarda Beckerja in Paula Willisa, vse do del Sare Cohen, Andyja Bennetta in Rajka Muršiča. Predmet bo predstavil tudi dela drugih preučevalcev popularne glasbe (Richard Middleton, Philip Tagg, Peter Wicke, Alenka Barber Keršovan, Charles Keil, Steven Feld, Roy Shuker, Simon Frith, George Lipsitz …).

1. Becker, Howard S., 1951, The Professional Dance Musician and His Audience. The American Journal of Sociology 57: 136-144.
2. Benjamin, Walter, 1998 (1935-1939), 'Umetnina v casu, ko jo je mogoce tehnicno reproducirati.' V: isti, Izbrani spisi. Ljubljana: Studia humanitatis, str. 145-176.
3. Bennett, Andy, 2001, Cultures of Popular Music. Buckingham in Philadelphia: Open University Press.
4. Bennett, Andy in Keith Kahn-Harris, ur., 2004, After Subculture: Critical Studies in Contemporary Youth Culture. Basingstoke and New York: Palgrave Macmillan.
5. Frith, Simon, 1986 (1978), Zvocni ucinki: Mladina, brezdelje in politika rock'n'rolla. Ljubljana: UK ZSMS, RK ZSMS (Krt 35). Str. 7-64 in 181-263.
6. Keil, Charles in Steven Feld, 1994, Music Grooves: Essays and Dialogues. Chicago in London: The University of Chicago Press.
7. Muršic, Rajko, 2000, Trate vaše in naše mladosti: Zgodba o mladinskem in rock klubu. Ceršak: subkulturni azil. Str. 100-350.
8. Muršic, Rajko, 2012, Na trdna tla. Brezsramni pregled samoniklih prizorišc in premislek nevladja mladinskega polja. Ustanova nevladnih mladinskega polja. Tolmin in Koper: Pohorski bataljon.
9. Muršic, Rajko, 2017, Glasbeni pojmovnik za mlade. Maribor: Aristej.
10. Byrne, David, 2012, How music works. Edinburgh: Canongate.