Etnološka muzeologija

Etnološka muzeologija

Ure predavanj: 60

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 30

ECTS točke: 6

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Valič Urša, Zaposleni/pogodbeni bodoči

Predmet je uvod v etnološko in splošno muzeologijo ter se naslanja na mednarodne programe za izobraževanje na področju muzeologije oz. »muzejskih študij« s temeljnimi področji muzeološkega znanja, izobraževanja in veščin.
Tematsko predmet obsega:
- Uvod v muzeologijo z zgodovino muzeologije; zgodovino muzejev in muzejem podobnih ustanov; etnološke/antropološke zbirke in muzeji; slovenska prizadevanja; dosežki v okviru muzeologije in poslanstvo muzejev; muzejska kritika.
- Organiziranost in delovanje muzejev ter muzejski menedžment. Muzejski prostor (arhitektura), ureditev muzeja in muzejska oprema; sodobna in asistivna tehnologija v muzejih; dostopnost muzejev.
- Muzejski predmet in muzejske zbirke; dokumentacija in preučevanje zbirk; znanstvena dejavnost v muzejih (etnologija in antropologija v muzeju); urejanje in menedžment zbirk.
- Sodobne oblike dela v muzejih; muzejske razstave, trženje, stiki z javnostmi in razvoj občinstva, muzejski profesionalizem in etika; muzejska zakonodaja, kulturne in izobraževalne dejavnosti muzejev; inkluzija, sodelovanje in participacija dediščinskih skupnosti in nosilcev dediščine; repatrijacija in restitucija kulturnih artefaktov; muzeji in ekologija ter trajnostni razvoj.

1. BLACK, Graham. 2005. The engaging museums. London and New York: Routledge. [COBISS.SI-ID - 42182242]
2. CLIFFORD, James. 1997. ‘Museums as Contact Zones.’ V: Routes: Travel and translation in the late 20th century, Harvard University Press, str. 188 – 219. [COBISS.SI-ID - 19963234]
3. GOLDING, Viv in MODEST, Wayne (ur.). 2013. Museum and Communities: Curators, Collections, and Collaboration. London, New York: Bloomsbury. [COBISS.SI-ID - 497516]
4. HICKS, Dan. 2020. The Brutish Museums: The Benin Bronzes, Colonial Violence and Cultural Restitution. London: Pluto Press. https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=e000xww&AN=26517…
5. HAZLER, Vito in HUDALES, Jože (ur.). 2011. Ekomuzej hmeljarstva in pivovarstva Slovenije: idejna zasnova za stalno muzejsko postavitev v Žalcu (Zbirka Kulturna dediščina, zv. 6), (Elektronske izdaje Oddelka za etnologijo in kulturno antropologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani). Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete., 2011, str. 20-47. [COBISS.SI-ID - 257642752]; https://ebooks.uni-lj.si/zalozbaul//catalog/download/104/196/2559-1?inl…
6. HUDALES, Jože. 2008. Slovenski muzeji in etnologija: Od kabinetov čudes do muzejev 21. stoletja. Ljubljana: Filozofska fakulteta. [COBISS.SI-ID - 243569664]
7. ICOMov kodeks muzejske etike, 2005, Ljubljana: ICOM Slovenije. http://www.icom-slovenia.si/fileadmin/user_upload/dokumenti/eticni_kode…
8. JEZERNIK, Božidar (ur.). 2010. Med prezentacijo in manipulacijo, (Zupaničeva knjižnica, št. 33). Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2010. [COBISS.SI-ID - 253412864]
9. KNELL, Simon (ur.). 2019. The Contemporary Museum: Shaping Museums for Global Now. London, New York: Routledge. [COBISS.SI-ID - 2442374]
10. MACDONALD, Sharon. 2006. A Companion to Museum Studies. Oxford and Carlton: Blackwell Publishing. [COBISS.SI-ID - 37001058]
11. MARSTINE, Janet (ur.). 2011. The Routledge Companion to Museum Ethics: Redefining Ethics for the Twenty-First Century Museum. London, New York: Routledge. [COBISS.SI-ID - 444524]; https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/4914940/mod_resource/content…
12. MODEST Wayne, Nicholas Thomas, Doris Prlić & Claudia Augusta. 2019. Matters of belonging: Ethnographic Museums in a Changing Europe. Leiden: Sidestone press. http://nukweb.nuk.uni-lj.si/login?url=https://search.ebscohost.com/logi…
13.VAN MENSCH, Peter in MEIJER VAN MENSCH, Leontine. 2015. New Trends in Museology II. Celje: Muzej novejše zgodovine Celje. [COBISS.SI-ID - 283005184]
14. WATSON, Sheila (ur.). 2007. Museums and their Communities. London and New York: Routledge. [COBISS.SI-ID - 1305222]