Francoščina za pedagoge

Francoščina za pedagoge

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 30

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Lah Meta, lekt. Lamy-Joswiak Anne-Cecile

Vsebina

Delo z avtentičnimi pisnimi in slušnimi besedili ter video posnetki na pedagoško tematiko. Jezikovna analiza besedil.
Ustno in pisno tvorjenje besedil, povzemanje, reformulacija.
Nastopanje pred razredom, kritično vrednotenje svojih nastopov in nastopov kolegov.