Italijanski film 1

Italijanski film 1

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 30

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Kenda Jana, doc. dr. Premrl Podobnik Mirjam, prof. dr. Prosenc Irena

Predmet seznanja študenta z italijanskim filmom in se prek njegovih vsebin navezuje na širšo družbeno, politično, kulturološko in gospodarsko podobo Italije. Ob uporabi filmskega gradiva študent spoznava poglavitne italijanske filmske ustvarjalce.

1. P. Garofalo, D. Selisca, Ciak… si parla italiano, Focus, 2005, str. IX–XI in poglavja »Divorzio all'italiana« (str. 1–18), »Nuovo Cinema Paradiso« (str. 35–50), »Ladri di saponette« (str. 51–66), »Io speriamo che me la cavo« (str. 67–86), »Il postino« (str. 105–122).
2. F. Brunetta, E. Fontana, »L'uso del film d'autore in corsi di italiano«, Italienisch Heft 41 (1999/1), str. 88–103.