Izbirni seminar: Literarna retorika in tematologija

Izbirni seminar: Literarna retorika in tematologija

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 60

Ure vaj: 0

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Smolej Tone

Vsebina

Po teoretičnem uvodu v literarno retoriko bodo študenti v izbranih besedilih analizirali strukturo in funkcijo podobja. Posebna pozornost pa bo namenjena tudi analizi podobja v prevodih.
Pri tematologiji bodo v ospredju zanimanja literarne teme (biblijske, mitološke, zgodovinske) in njihove različice (invariante) v književnosti.