Izbrana poglavja iz kitajske kulture 2

Izbrana poglavja iz kitajske kulture 2

Ure predavanj: 15

Ure seminarjev: 15

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Veselič Maja, prof. dr. Vampelj Suhadolnik Nataša

Različne specializirane teme iz kitajske umetnost in literature, ki bodo predstavljale nadgradnjo znanj, pridobljenih pri ostalih kulturoloških predmetih na dodiplomskem študiju.
Izbira tem se vsako leto spreminja in je odvisna od specializacij vsakokratnih gostujočih predavateljev in drugih, ki bodo sodelovali pri izvedbi predmeta.

De Bary, William Theodore; Bloom, Irene (com.). 1999. Sources of Chinese Tradition: From Earliest Time to 1600. Vol. 1. New York: Columbia University Press
De Bary, William Theodore; Lufrano, Richard (com.). 2000. Sources of Chinese Tradition: From 1600 Through the Twentieth Century. Vol. 2. New York: Columbia University Press
Poleg tega tudi drugi članki ter poglavja iz zbornikov in monografij po izboru vsakokratnih izvajalcev predmeta.