Izkustveno učenje

Izkustveno učenje

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 30

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Šarić Marjeta, izr. prof. dr. Šteh Barbara

Vsebina

- Opredelitev izkustvenega učenja; teoretične osnove in viri (Dewey, Piaget, Lewin, Kolb, Walter, Marks, idr.);
- Načela, metode in faze izkustvenega učenja;
- Pomen povezave med cilji, okoliščinami, globino vplivanja in organizacijo pri načrtovanju izkustvenega učenja;
- Vloga vodje pri izkustvenem učenju; usposabljanje;
- Področja izkustvenega učenja; izkustveno učenje pri pridobivanju komunikacijskih spretnosti;
- Učni stili in druge individualne razlike, pomembne za izkustveno učenje;
- Prednosti in pomanjkljivosti različnih načinov izkustvenega učenja; etični vidiki uporabe;
- (Samo)evalvacija izkustvenega učenja.