Lektorat slovanskega jezika III: Bolgarski jezik 5-6

Lektorat slovanskega jezika III: Bolgarski jezik 5-6

Ure predavanj:0

Ure seminarjev:0

Ure vaj:60

ECTS točke:3

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Subiotto Namita, Zaposleni/pogodbeni bodoči

Vsebina

Deležniki in deležja v bolgarščini; posebnosti glagolskega vida in načina; branje in prevajanje bolgarskih besedil v slovenščino; tvorjenje zapletenejših samostojnih besedil (praktičnosporazumevalnih, uradnih) v bolgarščini.
Teme: bolgarska zgodovina, kultura in umetnost, sodobna bolgarska družba.