Lektorat slovanskega jezika III: Slovaški jezik 5-6

Lektorat slovanskega jezika III: Slovaški jezik 5-6

Ure predavanj:0

Ure seminarjev:0

Ure vaj:60

ECTS točke:3

Nosilec/izvajalec: lekt. Pivk Darija

Vsebina

V obeh semestrih poglabljanje osnov slovaške slovnice, obdelava različnih konverzacijskih tem na izbrano tematiko (dogovor s študenti: kultura, etnologija, literatura, jezikoslovje), branje krajših odlomkov iz literarnih del ali člankov dnevnega časopisja, nadgradnja leksikalnega fonda.