Lektorat slovanskega jezika III: Slovaški jezik 5-6

Lektorat slovanskega jezika III: Slovaški jezik 5-6

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 60

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: lekt. Pivk Darija

Vsebina

V obeh semestrih poglabljanje osnov slovaške slovnice, obdelava različnih konverzacijskih tem na izbrano tematiko (dogovor s študenti: kultura, etnologija, literatura, jezikoslovje), branje krajših odlomkov iz literarnih del ali člankov dnevnega časopisja, nadgradnja leksikalnega fonda.