Literarna teorija

Literarna teorija

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Farinelli Patrizia, prof. dr. Prosenc Irena

Predmet uvaja študenta v najznačilnejše literarne teorije 20. stoletja (formalizem, strukturalizem, Bahtinovo teorijo, hermenevtiko, recepcijsko estetiko) in njihove metode branja književnega besedila. Posebej so poudarjeni predstavniki literarne teorije in lit. kritike v Italiji (Gramsci, Contini, Eco).

1. G. Bottiroli, Che cos’è la teoria della letteratura : fondamenti e problemi. Torino: Einaudi 2012. COBISS.SI-ID - 52311906
2. E. Biagini, A. Brettoni, P. Orviedo, Teorie critiche del Novecento. Con antologia di testi. Roma: Carocci 2012. COBISS.SI-ID - 55193186
3. P. Zima, The Philosophy of Modern Literary Theory (nemški izvirnik Literarische Aesthetik), The Athlone Press, 1999. COBISS.SI-ID - 9921378