Literarnoteoretske vsebine

Literarnoteoretske vsebine

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Kalenić Ramšak Branka

Vsebina

- opredelitev
- zgodovinski pregled literarnih teorij (tudi španskih)
- predstavniki španske literarne teorije
- literarne teorije 20. in 21. stoletja s poudarkom na literarnoteoretskih pojmih
- metodologije literarne vede