Literatura in etika

Literatura in etika

Ure predavanj:60

Ure seminarjev:0

Ure vaj:0

ECTS točke:6

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Virk Tomislav

Vsebina

Predavanja uvodoma opredelijo pojme literatura, etika in morala. Nadaljujejo z zgodovinskim pregledom teoretičnih razmišljanj o razmerju med etiko in literaturo in navzočnosti etične razsežnosti v literarnih delih od antike prek srednjega veka, renesanse, razsvetljenstva, romantike do etičnega obrata v literarni vedi konec 20. stoletja. Glavnina predavanj je posvečena sodobnim tematizacijam etičnega v literaturi pri osrednjih teoretikih etične literarne vede (Wayne C. Booth, Martha C. Nussbaum, J. Hillis Miller, Gayatri C. Spivak, Nie Zhenzhao, James Phelan idr.), pozornosti pa so deležne tudi filozofske etike, ki so najmočneje oblikovale te teorije (Aristotelova, Kantova, Derridajeva, Levinasova). Različne teoretične rešitve so ponazorjene ob konkretnih literarnih primerih.