Magistrski seminar iz književnosti

Magistrski seminar iz književnosti

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Jež Nikolaj

Vsebina

V izbirnem diplomskem seminarju nosilec seminarja predstavi razvojne faze poljske literarne vede in njenih metodoloških pristopov, osvetli njeno razmerje do sočasnih metod v splošnem kontekstu literarnovednih pristopov. Predstavi teme seminarskega dela v tekočem letu, vezanega na izbrana metodološka izhodišča in literarne pojave. Študentje oz. študentke na tej osnovi izberejo en seminar, v nadaljnjih urah predstavljali metodološko izhodišče, izbrano bibliografijo, v nadaljevanju pa predstavili seminarsko ali diplomsko delo.
Magistrsko delo se ovrednoti ob zagovoru magistrskega dela.