Metode in tehnike psihoterapije in psihološkega svetovanja

Metode in tehnike psihoterapije in psihološkega svetovanja

Ure predavanj:15

Ure seminarjev:15

Ure vaj:0

ECTS točke:3

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Žvelc Gregor

Vsebina

- Raziskave skupnih faktorjev v psihoterapiji in principi terapevtske spremembe.
- Diagnostična ocena in načrtovanje psihoterapije in svetovanja.
- Vzpostavitev terapevtske delovne alianse.
- Prva srečanja s klienti.
- Dogovori v psihoterapiji in svetovanju.
- Faze psihoterapije in svetovanja.
- Metode dela v terapevtskem odnosu.
- Uglaševanje, empatična odzivnost in prisotnost terapevta.
- Delo z motnjami v terapevtski aliansi.
- Tehnike povpraševanja.
- Kognitivne in vedenjske tehnike.
- Tehnike usmerjene na emocije in telo.
- Delo s kreativnimi mediji in pozitivnimi viri.
- Delo s transferjem in kontratransferjem.
- Novejše empirično veljavne tehnike v psihoterapiji.
- Čuječnost in psihoterapija.
- Zaključevanje psihoterapije/svetovanja in evalvacija.
- Osnove supervizije in mentorstva.