Popularna godba

Popularna godba

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 15

Ure vaj: 0

ECTS točke: 4

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Vidmar Igor

Predmet Popularna godba posega v sodobno dinamiko procesov oblikovanja globalne glasbene kulture in lokalnih glasbenih kultur. Izhodišča so teoretske obravnave, ki poudarjajo nujnost kontekstualne obravnave popularne godbe v celotnem polju glasbe in analizirajo spreminjajoča se razmerja med umetno, ljudsko in popularno glasbo.
Predavanja nastavljajo zgodovinski okvir formiranja popularnoglasbene kulture z obravnavo popularne godbe kot kulturnega blaga na kapitalističnem trgu, analizirajo odločilno vzpostavitev množičnega mladinskega trga po drugi svetovni vojni in njegovo segmentiranje.

Teme: kritika kulturne industrije in fetišizacije glasbenega življenja, konfliktna razmerja v svetovni in slovenski glasbeni industriji, vloga tehnologije pri ustvarjanju in konzumpciji glasbe, medijsko posredovanje glasbe, raba žanrskih kategorij v družbeni organizaciji poslušanja, posredovanja in ustvarjanja glasbe, raba popularne godbe med podrejenimi družbenimi skupinami, družbena spremenljivost načinov poslušanja in rab glasbe, izjema glasbe v filmu kot posebne naprave čas/prostor, glasbe sveta in globalna glasbena kultura.
Teoretski temelj so sodobne sociološke obravnave glasbe in popularne godbe, antropologija glasbe in etnomuzikologija, semiologija glasbe, kulturni študiji in teorija avdio-vizualnega v okviru teorij filma in televizije.
Predavanja s soočenjem različnih teoretskih obravnav popularne godbe dodajajo tudi konkretne zglede, s katerimi se podajajo v (re)produkcijo družbenega v polju glasbenega.

ADORNO, T.W. (1986) Uvod v sociologijo glasbe, Ljubljana: DZS;
CHION, M. (2000) Glasba v filmu, Ljubljana : Imago/Slovenska kinoteka; FRITH, S. (1986). Zvočni učinki, Ljubljana: KRT;
FRITH, S. (1996) Performing Rites. On the Value of Popular Music, Oxford: Oxford University Press;
KEIL C. & FELD S. (1994) Music Grooves. Chicago: University of Chicago Press;
MERRIAM, A. P. (2000) Antropologija glasbe, Ljubljana: ZPS;
THÉBERGE, P. (1997) Any Sound You Can Imagine: Making Music/Consuming Technology Wesleyan University Press.