Portugalščina 1

Portugalščina 1

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 60

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Medvedšek Mojca, doc. dr. Müller Blažka, lekt. Dervišević Edvin

- razumevanje pisnih in govornih besedil o vsakdanjih temah vzetih iz različnih medijev in literature;
- razvijanje pravilnega in tekočega ustnega izražanja z ustreznim besediščem in registrom predvsem o vsakdanjih in aktualnih temah
- razvijanje pisnega izražanja v povezavi z vsakdanjimi temami in komunikacijskimi situacijami

Pri razvijanju komunikacijske sposobnosti je poudarek na usvajanju in rabi novega besedišča in na sledečih slovničnih poglavjih:
- glagolski naklon: indicativo, imperativo
- glagolski časi: tvorba in raba Presente do indicativo (pravilni in nepravilni glagoli
- opozicija ser / estar / haver (najpogostejše rabe)
- nekatere glagolske perifraze z nedoločnikom in gerundijem.

Poglavja s področja civilizacije, zgodovine in kulture so:
- razširjenost portugalskega jezika po svetu
- geografske značilnosti Portugalske in Brazilije ter bivših portugalskih kolonij
- razvoj in pomen portugalske in brazilske glasbe, umetnosti, literature

Dvojezični in enojezični portugalski slovarji.
- Coimbra, Olga Mata & Coimbra, Isabel: Gramática activa 1. Lisboa-Porto-Coimbra: LIDEL- Ediçoes Técnicas
- Cunha, Celso; Sintra, Lindley: Nova gramática do portugues contemporâneo. Lisboa: Ediçoes Joao Sá de Costa
-Leite, Isabel Coimbra; Olga Mata Coimbra, Portuguës sem fronteiras. Lisboa-Porto-Coimbra: LIDEL - Ediçoes Técnicas
- Leonel Melo, Rosa: Vamos lá começar. Lisboa-Porto-Coimbra: LIDEL - Ediçoes Técnicas
- Markič Jasmina, Correia Clara Nunes, Pograjc Blažka Müller (et al.) Markič Jasmina, Correia Clara Nunes (ur.), 2013: Descriçoes e Contrastes - Tópicos de Gramática Portuguesa com Exemplos Contrastivos Eslovenos/Opisi in primerjave. Poglavja iz slovnice portugalskega jezika s kontrastivnimi ponazoritvami v slovenščini. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete. ISBN 978-961-237-573-7
Pelicano, Antunes Francisco; Matos Maria Isabel; Cleto Ana Paula: Portugues mais. Porto: Porto Editora
- Saraiva, António José: Iniciaçao na literatura portuguesa, Lisboa: Gradiva Publicaçoes
- Saraiva, José Hermano: História concisa de Portugal. Lisboa: Publicaçoes Europa-América
- Tavares, Ana: Portugues XXI 1, Livro do aluno, Caderno de exercícios. Lisboa-Porto-Coimbra: LIDEL - Ediçoes Técnicas

Strokovna literatura se sproti dopolnjuje z novejšimi izdajami.