Pregled zgodovine (slovanskega) primerjalnega jezikoslovja

Pregled zgodovine (slovanskega) primerjalnega jezikoslovja

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Šekli Matej

1. Predznanstveni pogledi na jezikovno sorodstvo in nastanek jezikov; znanstveni pogled v genetolingvistiki od začetka 19. stoletja.
2. Prvi primerjalni jezikoslovci in razvoj primerjalnega jezikoslovja indoevropskih jezikov v 19. stoletju; nastanek primerjalnih jezikoslovij posameznih vej indoevropskih jezikov (germansko, slovansko, romansko, keltsko). Odkritje novih indoevropskih jezikov v 20. stoletju in novi interpretacijski vzorci. Primerjalno jezikoslovje v drugi polovici 20. stoletja in stanje raziskav na začetku 21. stoletja. Neraziskana oz. slabše raziskana področja.
3. Slovansko in indoevropsko primerjalno jezikoslovje; slovanska filologija in slovansko primerjalno jezikoslovje.
4. Metode in teorije primerjalnega jezikoslovja od začetkov do danes.
5. Vrste temeljne znanstvene literature (zgodovinski in etimološki slovarji, zgodovinske in primerjalne slovnice, jezikovni atlasi, znanstvene revije).

1. Pedersen, H.: The Discovery of the Language: Linguistic Science in the nineteenth Century. Cambridge 1952.
2. Nahtigal, Rajko: Uvod v slovansko filologijo. Ljubljana 1949.

Priporočljiva literatura:
1. Jagić, Vatroslav: ??????????i? ?????????? ???????i?. ??????????????? 1910.
2. ?????????, ??????? ??????????? XIX–XX, ?????? 1965.
3. Collinge, N. E.: The Laws of Indo-European. Amsterdam, Philadelphia 1996.
4. Mallory, J. P., Adams, D. Q.: Encyclopedia of Indo-European ulture. London, Chicago 1997.