Prevajanje 2

Prevajanje 2

Ure predavanj:0

Ure seminarjev:30

Ure vaj:30

ECTS točke:3

Nosilec/izvajalec: asist. Veselko Vita, izr. prof. dr. Šabec Maja, lekt. Geršak Marija Uršula, prof. dr. Markič Jasmina

Vsebina

Vrsta in raba slovarjev ter drugih pripomočkov in virov pri prevajanju.
Prevajanje književnih besedil iz španščine v slovenščino.
Splošni in specifični problemi prevajanja umetnostnih besedil.
Kulturno pogojene razlike med izvirnikom in prevodom.
Slogovne in žanrske specifike umetnostnih besedil.
Sistematiziranje posebnosti, ki pri prevajanju umetnostnih besedil povzročajo največ težav.
Analiza, primerjava, vrednotenje prevodov.