Prevajanje iz italijanščine v slovenščino

Prevajanje iz italijanščine v slovenščino

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 60

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Grošelj Robert

Predmet obsega prevod raznovrstnih tipov tekstov iz slovenščine v italijanščino. Namen predmeta je praktična uporaba teoretičnega znanja, pridobljenega v dodiplomskem študiju. Študenti so aktivno udeleženi pri procesu prevajanja in obravnavanju vprašanj, ki se ob tem pojavijo.
Seminar bo osredotočen na razvijanje vseh komponent prevajalske kompetence, zato bodo obravnavani ključni problemi, ki se na splošno pojavljajo ob prevajanju:
- poglobljeno razumevanje besedila v tujem jeziku;
- dosledno in natančno prevajanje vseh komponent leksikalnega pomena;
- upoštevanje vezljivostnega in slogovnega pomena;
- primerjava razlik v sintaksi in besednem redu;
- primerjalna obravnava kohezivnih sredstev v besedilih;
- prevajanje ideološko občutljivih pomenskih komponent;
- prevajanje metafor in idiomov;
- registri in stopnja formalnosti;
- obravnava kulturnih razlik med Slovenijo in Italijo.

Slovarji v elektronski ali natisnjeni obliki. Med njimi so obvezni: Students are expected to have access to mono- and bi-lingual dictionaries in electronic or paper form. Obligatory:
1. Bajec, A. et al., ur. 1970-1985. Slovar slovenskega knjižnega jezika I-IV. Ljubljana: DZS.
2. Enojezični italijanski slovar; študent lahko izbira med slovarji večjih italijanskih založb: Zanichelli, Garzanti itd.
3. Šlenc, S. 1997. Veliki italijansko-slovenski slovar. Ljubljana: DZS.
4. Šlenc, S. 2006. Veliki slovensko-italijanski slovar. Ljubljana: DZS.

Priporočljivi so tudi različni specializirani slovarji in drugi pripomočki, pa tudi slovarji sinonimov, slikovni slovarji, različne enciklopedije, terminološki slovarji, italijansko-angleški, italijanskonemški in drugi dvojezični slovarji./

Also recommended: various specialized dictionaries and other sources, dictionaries of synonyms, picture dictionaries, encyclopaedias, terminology dictionaries and glossaries, bi-lingual dictionaries with other language combinations.