Prevajanje iz slovenščine v nemščino

Prevajanje iz slovenščine v nemščino

Ure predavanj:0

Ure seminarjev:60

Ure vaj:0

ECTS točke:3

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Leskovec Andrea

Vsebina

Prevajanje splošnih besedil in reševanje prevajalskih problemov na skladenjski, slogovni in besedilni ravni. Kontrastivna obravnava izbranih besedilnih vrst (članki, poslovna pisma, predstavitve na medmrežju itd.) v slovenskem in nemškem jeziku z vidika omenjenih ravni in ob upoštevanju konvencij in norm ustreznih besedilnih vrst. Obravnava relevantnega besedišča in poglabljanje jezikovnega znanja.

Obravnavani bodo tudi naslednji problemi, ki se pojavljajo ob prevajanju:
- prevajanje pogostih besednih zvez
- primerjava razlik v sintaksi in besednem redu
- primerjalna obravnava kohezivnih sredstev v besedilih
- registri in stopnja formalnosti.