Slovenska zgodovina v srednjem veku

Slovenska zgodovina v srednjem veku

Ure predavanj: 60

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Štih Peter

Paradigma slovenska zgodovina – zgodovina Slovencev. Predstave o slov. srednjem veku in zgodovinska realnost. Vpliv geografskih in prostorskih danosti na konkretno zgod. dogajanje. Slov. ozemlje v zgodnjem srednjem veku: nove etnične, družbene, politične in kulturne manifestacije po koncu antike; karolinško obdobje in (ponovna) integracija v zahodnoevropski civilizacijski krog, specifike razvoja pri nas, pregled po pokrajinah. Visoki in pozni srednji vek: fevdalizacija družbe v vseh njenih segmentih; oblikovanje dežel; dinastično-politični razvoj in nosilci moči ter oblasti; plemstvo, kmetje, meščanstvo; cerkev; kultura.

Gradivo na VISu pri predmetu ZG1 Slovenska zgodovina v srednjem veku (30 tematskih sklopov)
Peter Štih – Vasko Simoniti – Peter Vodopivec, Slovenska zgodovina. Od prazgodovinskih kultur do začetka 21. stoletja. Ljubljana : Modrijan 2016, 1. knjiga, str. 35 –221. (zaradi v knjigi objavljenih zemljevidov in ilustraciji, ki tudi v vsebinskem smislu dopolnjujejo besedilo, je iz didatktičnih razlogov ta knjiga primernejša za študij kot Na stičišču svetov. COBISS.SI-ID - 284841984
Ali
Peter Štih – Vasko Simoniti, Na stičišču svetov. Slovenska zgodovina od prazgodovinskih kultur do konca 18. stoletja. Ljubljana : Modrijan, 2009, str. 9–197. -ID – 247615232
Priporočljiva literatura:
Peter Štih, Ozemlje Slovenije v zgodnjem srednjem veku. Osnovne poteze zgodovinskega razvoja od začetka do konca 9. stoletja. Ljubljana, 2001.
Zgodovina Slovencev. Ljubljana : Cankarjeva založba, 1979, str. 94–224.